Informacje

Latest posts

Hurtownia Luka - Regulamin sklepu hurtownialuka.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem www.hurtownialuka.pl, prowadzony jest przez:
Luka Hurt Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 7A/EACC D104
05-552 Wólka Kosowska
NIP:  1231540493

 
2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.hurtownialuka.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artykułów odzieżowych za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym Hurtownia Luka mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.hurtownialuka.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Hurtownię LUKA.

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego Hurtowni LUKA.

2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.7. Hurtownia internetowa LUKA przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8. Hurtownia internetowa LUKA zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

a. w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub

b. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub z poczty.

2.9. Zamówienia w sklepie internetowym Hurtownia LUKA są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego Hurtowni LUKA obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.10. Ceny podawane w Hurtowni LUKA są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT. Hurtownia LUKA zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym, klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.11. Hurtowni LUKA prowadzący sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.13. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Hurtownię LUKA treści o charakterze bezprawnym.

2.14. Realizowane są zamówienia pełnych paczek, takie jak są wystawione bez możliwości przepakowywania ich.

 

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3.2. Hurtowni LUKA będzie dążyła do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 72 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.hurtownialuka.pl, z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

3.3.1. sprawdzeniu przez Hurtownię LUKA kompletności wysłanych danych,

3.3.2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Hurtowni LUKA wpłyną odpowiednie środki.

3.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Hurtownię LUKA telefonicznie.

3.6. Przewidywany czas dostawy wynosi 3 dni robocze, o ile nie nastąpią opóźnienia ze względu na dużą ilość zamówień, o czym klienci zostaną poinformowani. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

3.7. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.hurtownialuka.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego.

Płatność przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.

Płatność przy odbiorze - paczka wysyłana jest wtedy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za pobraniem.

Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja, kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu, klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt oraz jednocześnie informującą, po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata.

Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). Termin reklamacji wynosi 10 dni od dnia otrzymania produktów.

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, reklamacje należy skierować bezpośrednio do sprzedawcy. Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres Hurtowni LUKA widniejący na stronie. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

4.6. Zwroty pieniężne będą dokonywane jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego.

4.7. Reklamowane mogą być tylko pełne paczki, gdy większość towarów jest uszkodzonych lub wysłanych pomyłkowo. Nie przyjmujemy pojedynczych sztuk.

4.8. Reklamacji nie podlegają produkty z wyprzedaży i na promocji.

4.9. Wszelkie reklamacje prosimy odsyłać na swój koszt na adres hurtowni w Wólce Kosowskiej. Przesyłki wysyłane inny adres nie będą przyjmowane.

 

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Hurtownia LUKA przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

 

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

Hurtownia LUKA nie przyjmuje zwrotów towarów, jeśli zostały prawidłowo wysłane.

 

7. OCHRONA DANYCH

7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Luka Hurt Sp. z o. o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – Hurtowni LUKA.

7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Firma Luka Hurt Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty Hurtowni Internetowej LUKA,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty Hurtowni Internetowej LUKA,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

8.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

9. POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu hurtownialuka.pl z siedzibą pod adresem ul. księcia Trojdena 5/96, 02-109 Warszawa

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.